Kiertotalous = kustannussäästö

 

 
 

 
   

 

Oletteko ajatelleet, että kiertotaloudessa ja varsinkin yritysten jätehuollossa ympäristövaikutusten vähentäminen ja eurojen säästö ohjaavat samaan suuntaan.

Yritysten jätehuolto ei ole ilmaista, mitä vähemmän lajitellaan sitä enemmän maksetaan jätemaksuja ja mahdollisesti myös jäteveroa. Kuitenkin suurin osa varsinkin prosessijätteistä pystytään kierrättämään uusioraaka-aineeksi, jolloin lajittelun jälkeen jätteestä voikin saada hyvitystä käsittelymaksun sijaan. Monien pienempienkin jäte-erien osalta saadaan käsittelymaksu pois, joten säästöä syntyy.

Neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen uusioraaka-aineilla säästää ympäristön lisäksi usein myös kustannuksia. Esimerkiksi betonimurskeesta tuotetun uusiokiviaineksen käytöstä maarakentamisessa syntyy kustannussäästöjä materiaalin ostohinnan lisäksi myös materiaalin määrässä, mitä usein tarvitaan neitseellistä materiaalia ohuempi kerros saman kantavuuden saavuttamiseen.

Prosessien optimoinnilla, jätteiden synnyn ehkäisyllä sekä järkevästi suunnitellulla alkulajittelulla ja jätteiden keräyksellä mukaan lukien kuljetusten optimointi saadaan aikaan merkittäviä säästöjä kustannuksissa. Usein yritysten jätehuollon kustannuksista voi olla jopa yli puolet kuljetuskustannuksia.

 

 

Kirsti Määttä