Kierrätys

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukainen materiaalien uusiokäyttö, kierrätys tai hyötykäyttö mahdollistaa talouskasvun ilman neitseellisten raaka-aineiden kulutusta. Tarjoamme monipuolisia palveluita kiertotalouden ja jätteiden hyötykäytön edistämiseksi.

 

Jätteiden hyötykäyttökelpoisuusselvitykset ja MARA-ilmoitukset

Teemme jätteiden MARA-asetuksen mukaiset hyötykäyttökelpoisuusselvitykset ja -lausunnot. Laadimme myös tarvittavan ilmoituksen ELY-keskukselle. Hoidamme tarvittaessa näytteenoton sertifioidun näytteenottajan toimesta ja laadimme käsittelyalueille laadunvarmistussuunnitelmat.

 

Uusiokiviainesten CE-merkintä

Autamme selvittämään ja täyttämään uusiokiviainesta koskevat rakennusmateriaalistandardien vaatimukset sekä laatimaan tarvittavat dokumentit rakennusmateriaalin CE-merkintää varten.

 

Kaatopaikkakelpoisuuslausunto

Teemme jätejakeiden perusmäärittelyn sekä tarvittavat analyysit ja laadimme kaatopaikkakelpoisuusarvioinnin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Kierrätyskeskusten suunnittelu ja lupaprosessit

Hoidamme jätteiden käsittelyalueiden ympäristölupaprosessin kokonaisuudessaan mukaan lukien suunnittelu. Laadimme kierrätyskeskuksen layout- ja kuivatussuunnitelmat sekä toteutamme maarakennussuunnittelun.

 

Rakennussuunnittelu ja urakka-asiakirjat

Laadimme jätteensijoitusalueiden urakka-asiakirjat sekä yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat. Meillä on pitkä kokemus jätemateriaalien ja sivuainevirtojen hyötykäytöstä rakennekerroksissa. Selkeät urakka-asiakirjat helpottavat osaltaan tarjouksen antamista ja rakentamista. Tarvittaessa hoidamme myös urakan kilpailuttamisen. Voimme toimia riippumattomana laadunvalvojana.

 

Rakennusten haitta-ainekartoitukset

Teemme rakennusten haitta-ainekartoitukset ammattitaidolla ja kestävän kehityksen mukaisesti. Meillä kartoitukseen kuuluu myös materiaalien hyötykäyttökelpoisuusselvitykset, jolloin materiaalien kierrätysmahdollisuudet tulevat huomioitua jo suunnitteluvaiheessa.

 

 

Purkusuunnittelu ja kilpailutusasiakirjat

Laadimme rakennusten purkusuunnitelmat ja urakka-asiakirjat ammattitaidolla. Hoidamme lupa- tai ilmoitusprosessin sekä kilpailutuksen tarjouspyynnöstä urakkaneuvotteluihin ja sopimusluonnokseen saakka.

 

Kierrätys- ja jätehuoltopalvelut jätteiden tuottajille

Tarjoamme edullisen Kierrätyksen stressitestin, jolla selvitämme jätehuollon todelliset kustannukset, kierrätysasteen sekä säästöpotentiaalin. Tämän jälkeen voimme laatia yrityksen käyttöön yksilöidyn kierrätys- ja jätehuoltosuunnitelman, jossa esitetään konkreettiset kehitysehdotukset. Tarvittaessa voimme auttaa kilpailuttamaan palveluntarjoajat ja toteuttaa jätehuollon raportoinnin.

 

Kiertotalouden sourcing-palvelut

Tuomme uusioraaka-aineiden tuottajat ja käyttäjät yhteen. Haemme markkinoilla parhaat tavat kerätä, koota, kuljettaa ja käsitellä vaihtoehtoisia sivuvirtoja. Nämä voivat olla materiaaleja kierrätykseen, hyötykäyttöön sekä energiaksi. Tarjoamme myös kierrätys- tai hyötykäyttöratkaisuja erikoisille ja haastaville jätejakeille.

Opastamme vienti- ja tuontiselvityksissä sekä paikallisten lupien ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden määrittelyssä.