Luvat ja raportointi

Ympäristöasioiden hallinta on tärkeä osa liiketoimintaa sekä nyt että tulevaisuudessa.  Palveluidemme avulla hoidat ympäristövelvoitteet helposti kuntoon ja hyödynnät ympäristöosaamista liiketoiminnassa.

 

Ympäristölupa tai toiminnan rekisteröinti

Selvitämme toiminnan luvantarpeen ja laadimme sen mukaan ympäristölupahakemuksen tai toiminnan rekisteröinti-ilmoituksen. Lisäksi laadimme tarvittavat liiteasiakirjat, kuten jätteen seuranta- ja tarkkailusuunnitelman, sekä huolehdimme sovittaessa yhteydenpidosta ympäristöviranomaisten kanssa.

 

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Isojen hankkeiden kohdalla ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on erillinen ympäristövaikutusten arviointi, jossa käydään kattavasti läpi suunnitellun toiminnan ympäristövaikutukset.  Laadimme ympäristövaikutusten arvioinnin ja huolehdimme YVA-menettelyn toteuttamisesta kokonaisuudessaan.

 

Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys

Tiettyjen hankkeiden kohdalla ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys. Teemme tarvittavat arvioinnit ja tutkimukset sekä laadimme selvityksen maaperän ja pohjaveden perustilasta.

 

Vesiluvat

Hankkeissa, joissa muutetaan pohjaveden tai vesistön olosuhteita, tarvitaan usein vesilain mukainen lupa. Esimerkiksi ruoppaaminen vaatii ilmoituksen tai luvan. Laadimme lupahakemuksen suunnitelmineen ja hoidamme sovittaessa yhteydenpidon viranomaisiin puolestanne.

 

Tarkkailusuunnitelmat ja näytteenotto

Teemme toimintaanne koskevan tarkkailusuunnitelman joko ympäristöluvan hakuvaiheessa tai tarkistamme tarkkailusuunnitelman ympäristölupamääräystenne mukaiseksi. Hoidamme ympäristölupamääräyksissä vaaditut tarkkailut ja näytteenotot sertifioitujen näytteenottajien toimesta.

 

Vuosiraportointi

Laadimme vuosittaisen ympäristölupaanne koskevan vuosiraportoinnin. Vuosiraportti tehdään kirjallisena raporttina ja tarvittaessa raportoimme samat tiedot sähköisesti TYVI-palveluun.

 

Ympäristötekniset rakennuttamispalvelut

Suunnittelemme toimipaikan tarvitsemat ympäristötekniset rakenteet, kuten kuivatus- ja vesienkäsittelyrakenteet. Laadimme urakka-asiakirjat, ja hoidamme urakkakilpailutuksen sekä rakentamisen valvonnan.

 

Maa-ainestenottolupa

Laadimme maa-ainestenottoon tarvittavat lupahakemukset ja ottamissuunnitelmat sekä huolehdimme sovittaessa yhteydenpidosta ympäristöviranomaisten kanssa. Mikäli maa-ainestenottoon liittyy lisäksi kiviaineksen louhintaa tai murskausta, hoidamme myös ympäristöluvan hakemisen puolestanne.

 

Jätteensiirtoasiakirjat

Laadimme kansainväliseen jätteensiirtoon tarvittavat asiakirjat ja huolehdimme sovittaessa yhteydenpidosta viranomaisten kanssa myös kauttakulku– ja vastaanottomaissa.