Purkujätteestä tuotettu betonimurske on yksi yleisimmin tiedossa oleva hyödyntämiskelpoinen kierrätysmateriaali. Sen turvallinen hyötykäyttö vaatii sekä teknistä tuntemusta että ympäristöosaamista.

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä oli juuri lausuntokierroksella ja Insinööritoimisto Gradientti Oy oli mukana lausumassa tätä asetusluonnosta.

Kysy meiltä lisää betonimurskeen käyttömahdollisuuksista ja mitä hallinnollisia velvoitteita siihen liittyy ennen uuden asetuksen voimaantuloa!