Betonimurskeen EoW-asetus tulee voimaan syyskuussa.

Hallituksen hyväksymä asetus tulee voimaan 1.9.2022 ja se sisältää säännökset betonijätteen käsittelyvaatimuksista sekä betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoituksista ja käyttötarkoituskohtaisista laatuvaatimuksista.
Tämä tarkoittaa että esimerkiksi asetuksen ehdot täyttävää purkubetonia voi käyttää vastaisuudessa kiviaineksena ilman ympäristölupa- tai MARA-ilmoitusmenettelyä. Asetuksessa määritellään betonimurskeelle haitta-ainepitoisuusrajat ja enimmäismäärät epäpuhtauksille. Näiden alittuessa ja asetuksen muiden ehtojen täyttyessä ”ei-enää-jätettä” -betonia voidaan hyödyntää lainsäädännön puolesta kiviaineksena kuten mitä tahansa muutakin kiviainesta.
Myös jätteiden siirtoasiakirjarekisteri otetaan käyttöön 1.9.2022 alkaen. Samalla myös jätteiden siirtoasiakirjojen sisältövaatimukset muuttuvat.
                                                                                                                                                                                                                                                                   .