Other services

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukainen materiaalien uusiokäyttö, kierrätys tai hyötykäyttö mahdollistaa talouskasvun ilman neitseellisten raaka-aineiden kulutusta. Tarjoamme monipuolisia palveluita kiertotalouden ja jätteiden hyötykäytön edistämiseksi.

Waste Management Planning

Waste management planning is essential in improving waste management processes. As a solution for that we offer our help in evaluating the existing condition of waste management system and its modernization needs. We’ll elaborate a waste management modernization plan, which contains description of the existing situation in the waste management processes, covers the goals to be reached and formulations of appropriate strategies and necessary implementation means.

Please contact info[at]gradientti.fi for further information.

Consulting on the reuse of waste materials

To achieve the target of reusing renewable raw materials, it’s very important to keep that in mind already at the stage of collecting and treating waste. We have long-term experience in waste utilization consultancy services, especially in using renewable materials as a earthwork construction material or in energy production.

Please contact info[at]gradientti.fi for further information.

Ympäristölupa tai toiminnan rekisteröinti Selvitämme toiminnan luvantarpeen ja laadimme sen mukaan ympäristölupahakemuksen tai toiminnan rekisteröinti-ilmoituksen. Lisäksi laadimme tarvittavat liiteasiakirjat, kuten jätteen seuranta- ja tarkkailusuunnitelman, sekä huolehdimme sovittaessa yhteydenpidosta ympäristöviranomaisten kanssa.

Environmental permit applications or business activity registrations

We help to determine whether you need to get an environmental permit or a different type of registration for your business activity in EU, and prepare the applications on the base of that. We also provide all attachments needed, such as a waste monitoring plan, and contact the environmental authorities when agreed to. Additionally we can also search for the most appropriate location for the activity or help with market research.

Please contact info[at]gradientti.fi for further information.

Recycling centers: planning and the permitting process

We handle the whole environmental permit process for waste treatment facilities including planning and design. We prepare layouts and the drainage plans for recycling centers and provide the earthwork construction planning. We also assist you in the process of tendering and supervision for the construction of waste treatment and disposal facilities in EU.

Please contact info[at]gradientti.fi for further information.

Kaatopaikkakelpoisuuslausunto Teemme jätejakeiden perusmäärittelyn sekä tarvittavat analyysit ja laadimme kaatopaikkakelpoisuusarvioinnin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Landfill acceptability of waste

We help to determine whether your waste is suitable to go to landfill by basic characterization test of waste fractions and perform the necessary analysis. We also prepare the assessment of the landfill acceptability in accordance with valid EU legislation.

Please contact info[at]gradientti.fi for further information.