Kierrätys

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukainen materiaalien uusiokäyttö, kierrätys tai hyötykäyttö mahdollistaa talouskasvun ilman neitseellisten raaka-aineiden kulutusta. Tarjoamme monipuolisia palveluita kiertotalouden ja jätteiden hyötykäytön edistämiseksi.

Jätteiden hyötykäyttökelpoisuusselvitykset ja MARA-ilmoitukset

Teemme jätteiden MARA-asetuksen mukaiset hyötykäyttökelpoisuusselvitykset ja -lausunnot. Laadimme myös tarvittavan ilmoituksen ELY-keskukselle. Hoidamme tarvittaessa näytteenoton sertifioidun näytteenottajan toimesta ja laadimme käsittelyalueille laadunvarmistussuunnitelmat.

ympäristöriskinarvioinnit Jätemateriaaleja on mahdollista hyödyntää maarakentamisessa vaikka sijoituskohde tai materiaali ei täyttäisi MARA-asetuksessa annettuja vaatimuksia. Tällöin toiminnalle haetaan ympäristölupaa MARA-rekisteröintimenettelyn sijaan. Selvitämme hyödyntämismahdollisuuden tekemällä kohdekohtaisen riskinarvioinnin ja laadimme sen jälkeen tarvittavan ympäristölupahakemuksen.

Jätemateriaalien hyötykäyttöön liittyvät ympäristöriskinarvioinnit

Jätemateriaaleja on mahdollista hyödyntää maarakentamisessa vaikka sijoituskohde tai materiaali ei täyttäisi MARA-asetuksessa annettuja vaatimuksia. Tällöin toiminnalle haetaan ympäristölupaa MARA-rekisteröintimenettelyn sijaan. Selvitämme hyödyntämismahdollisuuden tekemällä kohdekohtaisen riskinarvioinnin ja laadimme sen jälkeen tarvittavan ympäristölupahakemuksen.

Uusiokiviainesten CE-merkintä

Autamme selvittämään ja täyttämään uusiokiviainesta koskevat rakennusmateriaalistandardien vaatimukset sekä laatimaan tarvittavat dokumentit rakennusmateriaalin CE-merkintää varten.

Jäteluonteen arviointi jäteluokitusta varten

Jäteluokitteluasiassa vastassa on melkoinen lakiviidakko ja monimutkaiset ohjeistukset. Valitsemme kullekin eri jätelaadulle oleellisimmat tutkimukset ja laadimme tulosten perusteella jäteluonteen arvioinnin, jonka perusteella tutkittu jäte-erä voidaan luokitella joko tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi.

Kaatopaikkakelpoisuuslausunto

Teemme jätejakeiden perusmäärittelyn sekä tarvittavat analyysit ja laadimme kaatopaikkakelpoisuusarvioinnin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kierrätyskeskusten suunnittelu ja lupaprosessit

Hoidamme jätteiden käsittelyalueiden ympäristölupaprosessin kokonaisuudessaan mukaan lukien suunnittelu. Laadimme kierrätyskeskuksen layout- ja kuivatussuunnitelmat sekä toteutamme maarakennussuunnittelun.

Rakennussuunnittelu ja urakka-asiakirjat

Laadimme jätteensijoitusalueiden urakka-asiakirjat sekä yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat. Meillä on pitkä kokemus jätemateriaalien ja sivuainevirtojen hyötykäytöstä rakennekerroksissa. Selkeät urakka-asiakirjat helpottavat osaltaan tarjouksen antamista ja rakentamista. Tarvittaessa hoidamme myös urakan kilpailuttamisen. Voimme toimia riippumattomana laadunvalvojana.

Jätteeksi luokittelun päättyminen (EEJ)

Selvitämme jätteestä jalostetun tuotteenne soveltuvuuden jätelain asettamiin ehtoihin ja haemme tuotteellenne jätteeksi luokittelun päättymistä eli ”EEJ”-statusta (Ei Enää Jätettä).

Joidenkin jätelajien kohdalla jätteeksi luokittelu päättyy ehtojen täyttyessä myös ilman erillistä hakemusta. Tällainen asetus koskee mm. lasimurskaa ja rauta-, teräs-, alumiini- ja kupariromua, sekä betonimursketta. Me selvitämme täyttääkö esimerkiksi purkubetonisi EEJ-asetuksen ehdot, jolloin se ei ole enää jätettä vaan sitä voidaan hyödyntää kiviaineksena.

Purkusuunnittelu ja kilpailutusasiakirjat

Laadimme rakennusten purkusuunnitelmat ja urakka-asiakirjat ammattitaidolla. Hoidamme lupa- tai ilmoitusprosessin sekä kilpailutuksen tarjouspyynnöstä urakkaneuvotteluihin ja sopimusluonnokseen saakka.

Kierrätys- ja jätehuoltopalvelut jätteiden tuottajille

Tarjoamme edullisen Kierrätyksen stressitestin, jolla selvitämme jätehuollon todelliset kustannukset, kierrätysasteen sekä säästöpotentiaalin. Tämän jälkeen voimme laatia yrityksen käyttöön yksilöidyn kierrätys- ja jätehuoltosuunnitelman, jossa esitetään konkreettiset kehitysehdotukset. Tarvittaessa voimme auttaa kilpailuttamaan palveluntarjoajat ja toteuttaa jätehuollon raportoinnin.

Kiertotalouden sourcing-palvelut

Yhteistyössä Kiertotalo Oy:n kanssa tuomme uusioraaka-aineiden tuottajat ja käyttäjät yhteen. Haemme markkinoilla parhaat tavat kerätä, koota, kuljettaa ja käsitellä vaihtoehtoisia sivuvirtoja. Nämä voivat olla materiaaleja kierrätykseen, hyötykäyttöön sekä energiaksi. Tarjoamme myös kierrätys- tai hyötykäyttöratkaisuja erikoisille ja haastaville jätejakeille.

Opastamme vienti- ja tuontiselvityksissä sekä paikallisten lupien ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden määrittelyssä.

Jätteensiirtoasiakirjat

Laadimme kansainväliseen jätteensiirtoon tarvittavat asiakirjat ja huolehdimme sovittaessa yhteydenpidosta viranomaisten kanssa myös kauttakulku– ja vastaanottomaissa.