Pilaantuneet alueet

Pilaantuneiden maa-alueiden (PIMA) kohdetutkimukset sekä pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi vaativat kokemusta ja ammattitaitoa. Pilaantuneiden alueiden kunnostusprojektit ovat monivaiheisia kokonaisuuksia. Tarjoamiemme palveluiden avulla vältytään turhilta kunnostustoimenpiteiltä sekä saavutetaan taloudellinen ja ympäristön kannalta onnistunut lopputulos.

Pilaantuneisuustutkimus ja riskinarviointi Teemme alueen historiatietoihin pohjautuen tutkimussuunnitelman ja toteutamme pilaantuneisuustutkimukset suunnitelman mukaisesti. Ammattitaidolla tehdyt tutkimukset antavat hyvän pohjatiedon pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnille. Teemme aina tapauskohtaisen riskiarvioinnin, jonka perusteella saadaan käsitys alueella olevien haitallisten aineiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon.

Pilaantuneisuustutkimus ja riskinarviointi

Teemme alueen historiatietoihin pohjautuen tutkimussuunnitelman ja toteutamme pilaantuneisuustutkimukset suunnitelman mukaisesti. Ammattitaidolla tehdyt tutkimukset antavat hyvän pohjatiedon pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnille. Teemme aina tapauskohtaisen riskiarvioinnin, jonka perusteella saadaan käsitys alueella olevien haitallisten aineiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon.

Kunnostuksen yleissuunnittelu ja lupaprosessi Laadimme ammattitaidolla kunnostuksen yleissuunnitelman sekä kunnostamiseen tarvittavan kunnostusilmoituksen tai ympäristölupahakemuksen. Yleissuunnittelun yhteydessä teemme tarvittaessa myös arvion kunnostuksen kustannuksista.

Kunnostuksen yleissuunnittelu ja lupaprosessi

Laadimme ammattitaidolla kunnostuksen yleissuunnitelman sekä kunnostamiseen tarvittavan kunnostusilmoituksen tai ympäristölupahakemuksen. Yleissuunnittelun yhteydessä teemme tarvittaessa myös arvion kunnostuksen kustannuksista.

Kunnostussuunnittelu ja urakka-asiakirjat Laadimme urakka-asiakirjat sekä yksityiskohtaiset kunnostussuunnitelmat rakennustapaselostuksineen. Selkeät urakka-asiakirjat helpottavat osaltaan tarjouksen antamista ja kunnostuksen toteuttamista. Tarvittaessa hoidamme myös urakan kilpailuttamisen.

Kunnostussuunnittelu ja urakka-asiakirjat

Laadimme urakka-asiakirjat sekä yksityiskohtaiset kunnostussuunnitelmat rakennustapaselostuksineen. Selkeät urakka-asiakirjat helpottavat osaltaan tarjouksen antamista ja kunnostuksen toteuttamista. Tarvittaessa hoidamme myös urakan kilpailuttamisen.

Kunnostuksen valvonta Toimimme kunnostustyön ympäristöteknisenä valvojana huolehtien, että kunnostus tehdään suunnitelmien ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Suoritamme kunnostustyön valvonnan asiantuntevasti ja huolellisesti, jolloin rakennuttaja voi luottaa työn lopputuloksen laatuun.

Kunnostuksen valvonta

Toimimme kunnostustyön ympäristöteknisenä valvojana huolehtien, että kunnostus tehdään suunnitelmien ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Suoritamme kunnostustyön valvonnan asiantuntevasti ja huolellisesti, jolloin rakennuttaja voi luottaa työn lopputuloksen laatuun.

Pohjavesiselvitykset Laadimme pohjavesiselvityksen, jossa selvitetään muun muassa kohteen hydrogeologisia tietoja, pohjaveden virtaussuuntaa, haitta-aineiden kulkeutumista pohjavedessä sekä esitetään pohjavedenlaadun seurantasuunnitelma. Kauttamme hoituvat myös tarvittavat pohjavesiputkien asennukset.

Pohjavesiselvitykset

Laadimme pohjavesiselvityksen, jossa selvitetään muun muassa kohteen hydrogeologisia tietoja, pohjaveden virtaussuuntaa, haitta-aineiden kulkeutumista pohjavedessä sekä esitetään pohjavedenlaadun seurantasuunnitelma.Kauttamme hoituvat myös tarvittavat pohjavesiputkien asennukset.