sähköinen jätteensiirtoasiankirja jätteensiirto e-asiakirja

WasteApp – Sähköinen jätteensiirtoasiakirja

WasteApp‐sovellus on toteutettu yhteistyössä Silvasti Software Oy:n kanssa.

Järjestelmä tekee jätteensiirrosta paperittoman ja helposti hallittavan:

 • Jätteen siirtoasiakirja voidaan luoda etänä vaikkapa toimistolla, eikä sitä tarvitse fyysisesti toimittaa kuljettajalle
 • Jätteen haltijalla, kuljettajalla ja vastaanottajalla on pääsy asiakirjan samaan lopulliseen versioon, johon kaikki tiedot on täydennetty
 • Asiakirjat arkistoidaan sähköisesti ja ne ovat löydettävissä hakutoiminnolla
 • Raportteja voidaan tuottaa suoraan asiakirjojen tietojen perusteella
 • Tieto jätteen kuljetuksen alkamisesta ja päättymisestä välittyy reaaliaikaisesti

Järjestelmä on tarkoitettu kaikille toimijoille, jotka käsittelevät jätteen siirtoasiakirjaa vaativia jätelajeja, kuten rakennus- ja purkujätettä, vaarallisia jätteitä, lietteitä tai pilaantunutta maata.

Jätteen luovuttajan toiminnot

Järjestelmällä jätteen luovuttaja voi sähköisesti:

 • Laatia siirtoasiakirjan kuljetettavasta jätteestä
 • Antaa jätteen kuljetuksen järjestelmän kautta omien sopimuskuljetusliikkeiden hoidettavaksi
 • Seurata jätteen kuljetuksen etenemistä
 • Saada kattavat raportit kuljetetuista jätemääristä
sähköinen jätteensiirtoasiankirja jätteensiirto e-asiakirja

Kuljettajan mobiilisovellus

Asiakirja välitetään kuljettajalle helppo­käyttöiseen mobiili­sovellukseen

 • Asiakirjan tiedot nähtävissä ja esitettävissä viranomaisille tarvittaessa
 • Ei tarpeen täyttää paperista lomaketta eikä toimittaa sitä eteenpäin
 • Jätteen noudon ja purun aika- ja paikkatiedot tallentuvat yhdellä painalluksella

Jätteen vastaanottajan toiminnot

Järjestelmällä jätteen vastaan­ottaja voi sähköisesti:

 • Kuitata jäte-erän vastaanotetuksi ja merkitä punnitustiedot
 • Liittää asiakirjan tai kuvan jätteensiirtoasiakirjaan
 • Saada kattavat raportit vastaanotetuista jätemääristä
sähköinen jätteensiirtoasiankirja jätteensiirto e-asiakirja

Täyttää viranomaisten vaatimukset

 • Järjestelmä on suunniteltu yhteistyössä jätteen hallinnoinnista vastaavien yritysten, kuljetusliikkeiden sekä viranomaisten kanssa. Järjestelmä täyttää jätelain mukaiset siirtoasiakirjan vaatimukset.

Referenssejä

Delete Finland Oy on tammikuusta 2017 lähtien käyttänyt WasteApp-sovellusta jätekuljetusten hallintaan.

”Olemme olleet tyytyväisiä alkuun ja sovellus on jo nyt säästänyt meiltä paljon aikaa ja vaivaa.”, kertoo Deleten markkinointijohtaja Petri Uomala.

Yhteystiedot

Järjestelmän ovat toteuttaneet Silvasti Software Oy ja Insinööritoimisto Gradientti Oy.

WasteApp kuuluu Silvasti Softwaren LogiApps -tuoteperheeseen, joka sisältää ohjelmistoja tieliikenteen kuljetusten hallinnointiin ja seurantaan.

Lisätietoja WasteApp-järjestelmästä ja sen hankkimisesta

Panu Silvasti
Toimitusjohtaja
p. 050 3003159
etunimi.sukunimi@logiapps.fi

Kirsti Määttä
Toimitusjohtaja
p. 050 4097475
etunimi.sukunimi@gradientti.fi